managment2

Time managment v domácnosti

Aj keď teraz väčšina ľudí nepracuje, time managment je dôležitý pre náš život naďalej. Síce nám niekoľko starých úloh, povinností a aktivít odpadlo, ale nahradili ich nové, s ktorými sa musíme popasovať.

Čítať
dokazat2

Dokážete byť sami sebou?

Karanténa nie je trest, ale lekcia. Vzťahy s inými ľuďmi sú mnohokrát namáhavé. Museli sme sa naučiť ako opatrne našľapovať na míny, ktoré číhajú na miestach zranení našich priateľov a blízkych, ako taktne povedať, čo si myslíme a ako si získať priazeň a pozornosť svojho okolia, aby sme sa necítili osamelí a nepotrební.

Čítať
naucit1

Čo nás koronavírus a karanténa môžu naučiť?

Za posledné týždne sa toho veľa zmenilo. Čas sa akoby spomalil a naše životy sa museli vtesnať do štyroch stien našej domácnosti. Sme permanentne preverovaní v rôznych oblastiach nášho žitia od vzťahov počnúc až po finančnú gramotnosť a schopnosť udžať pozitívnu myseľ.

Čítať