eČasenka
 

✓ Objednávanie receptov

✓ Výsledky vyšetrení

✓ Dotazník COVID-19 pre pacientov

Vyplnením a odoslaním tohto Formulára navrhujem obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989 uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní systému eČasenka Lite, ktorá sa spravuje Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre eČasenka Lite zverejnenými na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.