Reklamačný formulár zákazník

Poskytovateľ služby

IČO 48 322 989
DIČ 2120135028
IČ DPH SK2120135028


    „Zákazník má právo v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989 a príslušnými právnymi predpismi dovoľujeme informovať, že v zmysle § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov máte ako spotrebiteľ v prípade vadného plnenia právo:
    - na bezplatné poskytnutie novej služby v prípade, ak ide o odstrániteľnú vadu služby (ktorú ste si objednali v prípade vadnej služby); alebo
    - na zľavu z ceny služby v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu služby;
    - na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí jednej zo služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o. a následné vrátenie zaplateného plnenia, ak ide o neodstrániteľnú vadu služby.
    Keďže z technického hľadiska a podstaty služby nie je možné vykonať jej nápravu v reálnom čase, t.j. v čase kedy Zákazníkovi je služba poskytovaná, nie je možné z hľadiska práv Zákazníka z vadného plnenia poskynutúť mu bezplatnú nápravu tejto služby.“