Reklamačný formulár zákazník

Poskytovateľ služby

IČO 48 322 989
DIČ 2120135028
IČ DPH SK2120135028


    „Zákazník má právo v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989 a príslušnými právnymi predpismi dovoľujeme informovať, že v zmysle § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov máte ako spotrebiteľ v prípade vadného plnenia právo:
    - na bezplatné poskytnutie novej služby v prípade, ak ide o odstrániteľnú vadu služby (ktorú ste si objednali v prípade vadnej služby); alebo
    - na zľavu z ceny služby v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu služby;
    - na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí jednej zo služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o. a následné vrátenie zaplateného plnenia, ak ide o neodstrániteľnú vadu služby.“

    * - Možnosť žiadať poskytnutie novej bezplatnej služby resp. akéhokoľvek nároku z vadného plnenia sa na Vás ako zákazníka vzťahuje výlučne v prípade vady služby, ktorú poskytuje spoločnosť eČasenka (napr. ak z dôvodu technickej vady na strane spoločnosti eČasenka nebudete zaradený do poradia k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, u ktorého ste sa do poradia zaradili). Ako zákazník však nemáte právo žiadať od spoločnosti eČasenka bezplatné poskytnutie novej služby a/alebo akýkoľvek iný nárok vyplývajúci z vadného plnenia v prípade Vašej nespokojnosti so službami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a/alebo v prípade ak k vade poskytnutia služby spoločnosti eČasenka dôjde z dôvodu neposkytnutia súčinnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.