sexualne-prenosne-choroby

Ako sa chrániť pred sexuálne prenosnými chorobami?

Sexuálna aktivita so sebou prináša mnohé riziká a výzvy, ako sa pred nimi účinne chrániť. Najdôležitejšia je zodpovednosť a prevencia, avšak čo presne je stopercentná ochrana pred sexuálnymi chorobami? Viete, ako nechytiť a nešíriť sexuálne prenosné ochorenia? Aké pohlavné choroby poznáme? Pohlavné choroby sú infekčné ochorenia, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom alebo iným kontaktom. Medzi…

prva-pomoc

Poskytnutie prvej pomoci: Ako pomôcť pri úraze alebo nehode?

Nikdy nevieme, kedy sa nám môže zísť ovládanie základných pravidiel poskytovania prvej pomoci. Avšak vedieť podať prvú pomoc človeku v bezvedomí či v šoku je rozhodne užitočné. Prvá pomoc je pomerne jednoduchá v prípade, že chceme pomôcť a ovládame základné zručnosti. Viete, aké to sú a ako poskytnúť prvú pomoc? Postup poskytnutia prvej pomoci Správne…