managment2

Time managment v domácnosti

Aj keď teraz väčšina ľudí nepracuje, time managment je dôležitý pre náš život naďalej. Síce nám niekoľko starých úloh, povinností a aktivít odpadlo, ale nahradili ich nové, s ktorými sa musíme popasovať.

dokazat2

Dokážete byť sami sebou?

Karanténa nie je trest, ale lekcia. Vzťahy s inými ľuďmi sú mnohokrát namáhavé. Museli sme sa naučiť ako opatrne našľapovať na míny, ktoré číhajú na miestach zranení našich priateľov a blízkych, ako taktne povedať, čo si myslíme a ako si získať priazeň a pozornosť svojho okolia, aby sme sa necítili osamelí a nepotrební.